Wij hebben plaats voor verschillende doelgroepen op onze zorgboerderij. Zoals:

  • Jeugd van 8 t/m 16 jaar (alleen op zaterdag) *
  • Mensen met syndroom van Down
  • Mensen met psychiatrische stoornissen
  • Mensen met Autisme of aan autisme verwante stoornis
  • Mensen met een burnout
  • Mensen die arbeids (re) integratie nodig hebben
  • Mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
  • Ouderen (somatisch en psycho-geriatrisch)

Of iemand op onze zorgboerderij past, verschilt per situatie. We bekijken elk individueel geval kritisch. Op deze manier bewaken we onze groepssamenstelling en kwaliteit. Tevens proberen we teleurstellingen te voorkomen.

* Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van een jeugdgroep op zaterdag en later ook op woensdagmiddag. Neem voor meer vragen over jeugd contact op met de zorgboerderij.