Wij hebben plaats voor verschillende doelgroepen op onze zorgboerderij. Zoals:

  • Jeugd van 8 t/m 18 jaar op zaterdag
  • Jeugd in het kader van speciaal onderwijs stage (ma t/m vrij)
  • Ouderen met dementie of alzheimer (somatisch en psycho-geriatrisch)
  • Mensen met syndroom van Down
  • Mensen met psychiatrische stoornissen
  • Mensen met Autisme of aan autisme verwante stoornis
  • Mensen met een burnout
  • Mensen die arbeids (re) integratie nodig hebben
  • Mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Of iemand op onze zorgboerderij past, verschilt per situatie. We bekijken elk individueel geval kritisch. Op deze manier bewaken we onze groepssamenstelling en kwaliteit. Tevens proberen we teleurstellingen te voorkomen.