Zorgboerderij Genzon heeft na een tweejarig traject eindelijk het kwaliteitskeurmerk behaald. Na het invullen van het systeem op papier, het jaarverslag  en het doorlopen van de audit zijn we positief beoordeeld. Het kwaliteitssysteem van de federatie landbouw en zorg is een HKZ waardig kwaliteitssysteem dat is opgesteld in samenspraak met alle stakeholders in het veld zoals o.a. zorgkantoren, de inspectie voor volksgezondheid, de NZa en VWS. Het is voor ons een grote erkenning en een bevestiging dat we goed bezig zijn. We moeten nu nog een document opsturen en dan kan het wachten op het felbegeerde schildje beginnen! We houden jullie op de hoogte.